CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORÓW

Get Adobe Flash player


WITAMY NA STRONIE CCAS

CCAS - to skót od Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów


Decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy zadania pn. „Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Aktywności Seniorów w budynku przy ul. Staszica 10 w Częstochowie” zostało zlecone Stowarzyszeniu Częstochowskie Amazonki na lata 2013-2015.   Zadaniem CCAS jest koordynacja działań na   rzecz seniorów, podejmowanych dotąd przez   różne instytucje społeczne oraz realizacja            zawartej w tytule wszechstronnej aktywizacji ludzi starszych. Mianem seniorów określa się   osoby, które ukończyły 60 lat - kobiety i mężczyźni.


42-200 Częstochowa

ul. Staszica 10

 tel.509 656 937