KARTA "CZĘSTOCHOWSKI SENIOR"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 maja 2016

 

Karta „Częstochowski senior”

Zarządzeniem nr 1487/13 z dnia 23 maja 2013 r. Prezydent Miasta Częstochowy przyjął projekt pn. „Częstochowa seniorom”. Założeniem projektu jest udostępnienie częstochowskim seniorom oferty zniżek, rabatów i promocji, celem zachęcenia ich do korzystania z wielu aktywnych form socjalizacji. Projekt jest przeznaczony dla osób w wieku 60+, zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy, którzy dzięki posiadaniu karty "Częstochowski Senior", będą mogli skorzystać z promocji przygotowanych przez Partnerów Projektu. W bazie Partnerów znajdują się min.:

 • kawiarnie,

 • instytucje kultury,

 • obiekty sportowe i rekreacyjne,

 • klub fitness,

 • usługi medyczne, rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne,

 • szkoły językowe,

 • biuro tłumaczeń,

 • usługi fryzjerskie i kosmetyczne,

 • taxi,

 • ośrodki wypoczynkowe

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie otrzymują od organizatora ww. Kartę, którą legitymują się w punktach usługowych, które przystąpią do projektu.

Przedsiębiorcy, którzy wyrażą chęć przystąpienia do projektu, w ramach prowadzonej działalności świadczą uczestnikom programu usługi na preferencyjnych warunkach odpłatności.

Dla potrzeb Projektu uruchomiono stronę www.karty.czestochowa.plMiejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Częstochowy
ul.Śląska 11/13, parter BOI stanowiska 3 i 4 (grupa B)

Wymagane wnioski:

 • wniosek o wydanie karty "Częstochowski senior", stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu projektu ''Częstochowa seniorom''

 • oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu projektu ''Częstochowa seniorom''


Dokumenty do wglądu:

 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i wiek osoby zainteresowanej przystąpieniem do Projektu,

 • deklaracja o sposobie odbierania odpadów, tzw. „deklaracja śmieciowa”, a w przypadku jej braku przekazanie informacji o danych administratora lokalu mieszkalnego (dot. miejsca zamieszkania),

 • roczna deklaracja rozliczeniowa dotycząca podatków od dochodów osobistych za rok ubiegły (PIT).