Bezpiecznie we własnym domu-usługi teleopiekuńcze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 lipca 2017

Miasto Częstochowa wraz ze Stowarzyszeniem "EBI Association" oraz Opieka Nova Sp. z o.o., rozpoczęło realizację projektu " Bezpiecznie we własnym domu- usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa. Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania dwustu  nie w pełni samodzielnym czestochowianom,których aktywność jest ograniczona do własnego domu-ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność czy stan zdrowia.

Czym są usługi teleopiekuńcze?

Uczestnicy projektu otrzymują bransoletki lub wisiorki, wyposazone w sprzet elektroniczny pozwalający na 24-godzinny kontakt z Centrum Alarmowym. jego pracownicy pomogą w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, ale także w chwilach podwyższonego stresu lęku czy samotności.

Teleopieka to usługa opiekuńcza łącząca nowoczesne technologie teleinformatyczne z pracą profesjonalistów, która ma za zadanie przedłuzyć okres samodzielności i niezalezności seniorów we własnym domu.

Teleopieka w projekcie to także pomoc psychologa, rtozmowy w razie stresu, lęku czy niepewności. To komfort i bezpieczeństwo osób starszych. Seniorzy mogą się kontaktowaź się z teleopiekunem kiedy tylko poczują taką potrzebę.

Termin: Rekrutacja do projektu potrwa do 30 lipca 2017r.  ( z mozliwością przedłużenia)

W Częstochowie wdrożeniem usługi teleopieki zajmuje sie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie ( 4 pracowników socjalnych oraz starszy pracownik socjalny).

Podłączenia uczestników projektu do systemu teleopiekunczego są planowane najpózniej na pazdziernik 2017r.

Jak zakwalifikować się do projektu?

Należy:

Wypełnić formularz zgłoszeniowy(do pobrania poniżej)

lub skontaktować się telefonicznie z pracownikiem Wydziału Polityki Społecznej Urzędu miasta Częstochowy tel. 34 370 77 73 lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie tel. 34 372 42 09 ( celem umówienia spotkania rekrutacyjnego).

Formularze zgłoszeniowe sa dostępne w formie papierowej w nastepujących miejscach:

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy, ul Focha 19/21(USC), pok. nr 46, I piętro

Urząd Miasta Częstochowy, ul. sląska 11/13, Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 4

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, pok. 9

Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej nr 1 ul. Niepodległości 20/22, pok. 2, 7

Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej nr , ul. staszica 10, pok. 2,13

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie