DNI OTWARTE PLACÓWEK DLA SENIORÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 kwietnia 2016

Zapraszamy serdecznie
w dniach 25-26 kwietnia 2016 roku
wszystkich seniorów i osoby zainteresowane

na Dni Otwarte do działających na terenie Częstochowy dziennych placówek dla Seniorów oferujących szereg atrakcyjnych zajęć, spotkań i aktywności.

Zapraszamy serdecznie
w dniach 25-26 kwietnia 2016 roku
wszystkich seniorów i osoby zainteresowane

na Dni Otwarte do działających na terenie Częstochowy dziennych placówek dla Seniorów oferujących szereg atrakcyjnych zajęć, spotkań i aktywności.

Będzie można zwiedzić placówki
i uzyskać bliższe informacje o ich funkcjonowaniu.

Osoby w wieku senioralnym mogą być aktywne i zaangażowane, spędzać czas wspólnie z osobami o podobnych zainteresowaniach, włączać się w życie społeczne i kulturalne. To doskonały czas na realizację pasji i rozwijanie zainteresowań, na pielęgnowanie przyjaźni i poznawanie nowych osób.

Jak to zrobić? Skorzystać z usług jednego z trzech miejsc w Częstochowie, które mają bogatą ofertę dla osób 60+, łączącą w sobie zarówno działania rekreacyjne, prozdrowotne, wspólne wyjazdy, udział w imprezach kulturalnych, różnego rodzaju zajęcia, podczas których można rozwijać swoje zainteresowania.

Nazwa brzmi Dzienny Dom, a pod nią kryje się nowoczesna baza, świetna organizacja i oferta skrojona na miarę współczesnego, aktywnego seniora!W Częstochowie funkcjonują trzy ośrodki wsparcia dla osób starszych, prowadzone na zlecenie Gminy Częstochowa przez organizacje pozarządowe.

Placówki są otwarte codziennie od poniedziałku do piątku przez osiemgodzin.

W ramach Dni Otwartych do każdej z palcówek zapraszamy zgodnie z godzinami otwarcia podanymi niżej.

  • Dzienny Domy SENIOR – WIGOR prowadzony przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej przy ul. Rapackiego 3/5, w godzinach od 8.00 do 16.00.

  • Dzienny Domy SENIOR – WIGOR prowadzony przez Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej mieszczący się przy ul. Marysia 93, w godzinach od 10.00 do 18.00.

  • Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Staszica 10, prowadzony przez Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki, w godzinach od 10.00 do 18.00

Podstawowym założeniem funkcjonowania Domów jest zapewnienie wsparcia częstochowskim seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+), w szczególności poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego, usługi opiekuńcze, zajęcia terapeutyczne, kulturalne oraz zaangażowanie seniorów w działania na rzecz środowiska lokalnego.

Dzienny Dom jest połączeniem uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego. Podstawowy zakres działalności ośrodka obejmuje usługi socjalne, kulturalno-oświatowe, działania w zakresie aktywności ruchowej i inne działania o charakterze prozdrowotnym. Ponadto placówka organizuje dla uczestników zajęcia sportowo-rekreacyjne, aktywizujące, w tym integrację międzypokoleniową, a także usługi terapii zajęciowej. W ramach działalności ośrodka wsparcia każdy z uczestników ma zapewniony minimum jeden ciepły posiłek dziennie.

Zasady dotyczące korzystania z usług placówek oraz zasady odpłatności zostały przyjęte Uchwałą Nr 230/XIX/2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia. 29 grudnia 2015 r.

Dla osób samotnych o dochodach poniżej 634 zł oraz dla osób żyjących z rodzinie o dochodzie na osobę niższym niż 514 zł pomoc jest nieodpłatna. Dla osób przekraczających te progi dochodowe, stawka jest zróżnicowana i może wynosić od 2,86 zł do 13,02 zł za dzień – jest to uzależnione od wysokości dochodu.

Osoby, które chcą korzystać z oferty Dziennych Domów będą musiały złożyć formularz zgłoszeniowy i wniosek o pomoc, ponieważ podstawą przyznania wspomnianej pomocy jest decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek pomocy Społecznej, po wcześniejszym ustaleniu sytuacji seniora w trakcie wywiadu środowiskowego. Decyzja określa odpłatność jak również okres i miejsce realizacji świadczenia.

Aby skorzystać z usług lub uzyskać bliższe informacje należy skontaktować się wybranym Dziennym Domem, bądź bezpośrednio z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, (tel.: 32 372 42 00) lub Rejonowym Zespołem Pomocy Społecznej Nr 1, ul. Niepodległości 20/22 ( tel. 34 370 94 04), Rejonowym Zespołem Pomocy Społecznej Nr 2, ul. Staszica 10 (tel. 34 344 49 45), Sekcją Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych,ul. Niepodległości 20/22 ( tel. 34 363 02 07).

Galeria

  • Powiększ zdjęcie