Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów

KARTA "CZĘSTOCHOWSKI SENIOR"

4 maja 2016

 

Karta „Częstochowski senior”

Zarządzeniem nr 1487/13 z dnia 23 maja 2013 r. Prezydent Miasta Częstochowy przyjął projekt pn. „Częstochowa seniorom”. Założeniem projektu jest udostępnienie częstochowskim seniorom oferty zniżek, rabatów i promocji, celem zachęcenia ich do korzystania z wielu aktywnych form socjalizacji. Projekt jest przeznaczony dla osób w wieku 60+, zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy, którzy dzięki posiadaniu karty "Częstochowski Senior", będą mogli skorzystać z promocji przygotowanych przez Partnerów Projektu. W bazie Partnerów znajdują się min.:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie otrzymują od organizatora ww. Kartę, którą legitymują się w punktach usługowych, które przystąpią do projektu.

Przedsiębiorcy, którzy wyrażą chęć przystąpienia do projektu, w ramach prowadzonej działalności świadczą uczestnikom programu usługi na preferencyjnych warunkach odpłatności.

Dla potrzeb Projektu uruchomiono stronę www.karty.czestochowa.plMiejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Częstochowy
ul.Śląska 11/13, parter BOI stanowiska 3 i 4 (grupa B)

Wymagane wnioski:


Dokumenty do wglądu: