Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów

Piknik Pieczenie Ziemniaka Pożegnanie Lata

5 listopada 2019

19 września podczas Pikniku Pieczonego Ziemniaka Seniorzy pożegnali lato. 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem 

http://www.tvorion.pl/index.php?action=show_news&idNews=28300&fbclid=IwAR3lfV7PtFjO3DT2X1WgvugtFZ2OkSDFmNFbw8iE4vOsGAl-8OxIVbaoyNI