Repertuar Kwiecień 2019r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 marca 2019

04.04.2019, godz. 19.00 „Francis Poulenc i jego epoka” 

Sala kameralna Koncert w 120. rocznicę urodzin kompozytora

Czwartkowy wieczór z Chórem Filharmonii Częstochowskiej
Collegium Cantorum

Wystąpią:
Chór Filharmonii Cz
ęstochowskiej Collegium Cantorum

Janusz Siadlak – dyrygent
Maciej Negrey - prowadzenie koncertu
W programie: Hindemith, d'Indy, Messiaen, Poulenc

 

05.04.2019, godz. 19.00 Koncert "Nasi soliści"
Sala koncertowa Wyst
ąpią:

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej
Adam Klocek – dyrygent
Jan Ko
łacki – kontrabas, Zofia Łodygowska – wiolonczela,

Elżbieta Podgórska i Ewa Podgórska – skrzypce,

Stanisław Przygoda – waltornia, Wojciech Rot – skrzypce,

Małgorzata Sikora – harfa
Jacek Wole
ński - prowadzenie koncertu

W programie: G. Bottesini – Allegro di Concerto „Alla Mendelssohn” na kontrabas i orkiestrę smyczkową
R. Schumann – Koncert wiolonczelowy a-moll op. 12
D. Szostakowicz – 5 pie
śni opr. na dwoje skrzypiec
F. Strauss – Koncert na waltorni
ę c-moll op. 8
A. Dvořak – Romans f-moll op.11
K. D. von Dittersdorf – Koncert A-dur na harf
ę i orkiestrę

 

06.04.2019, godz. 17.00 Spektakl „Kaszana zdalnie sterowana”
Sala koncertowa W obsadzie: Katarzyna Żak, Krystyna Tkacz, Dorota Osińska,

Magdalena Piotrowska, Artur Barciś, Arkadiusz Brykalski
scenariusz i re
żyseria - Jerzy Satanowski; spektakl z muzyką na żywo Organizator: Agencja CERTUS

 

07.04.2019, godz. 11.00 Koncert wiosenny FILHARMONIA malucha
Sala koncertowa Wyst
ąpi: Kwintet dęty "Gryfnioki"

Koncert muzyki klasycznej dla maluchów, niemowlaków i dzieci
w brzuszkach. Oprócz muzyki, najm
łodszych i ich rodziców czeka dużo zabawy. Organizator: Centrum Edukacji SONARE, współorganizator: Filharmonia Częstochowska

 

08-12.04.2019 Na tropie muzyki

godz.8.30,9.30,10.30,11.30 Audycje umuzykalniające z cyklu Filharmonia Dzieciom
Sala kameralna Ma
łgorzata Starczewska-Owczarek – prowadzenie

 

08.04.2019, godz. 19.00 Jezioro łabędzie”
Sala koncertowa Wystąpi: Narodowy Balet Kijowski. Organizator: Agencja BRUSSA

 

10.04.2019, godz. 18.50 Akademicki Koncert Kameralny
Sala kameralna
Wystawa: Jerzy Piwowarski (Instytut Sztuk Pięknych UJD)

Wykład: „Wkład obywateli Wielkiego Księstwa Litewskiego w walkę o niepodległość Rzeczypospolitej w dobie powstań narodowych” prof. dr hab. Andrzej Stroynowski (Instytut Historii UJD)

Koncert: Donaldas Račys (Akademia Muzyczna, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa)
W programie: D. Scarlatti, F. Chopin, J. Brahms, A. Skriabin

 

11.04.2019, godz. 18.00 Wernisaż wystawy malarstwa Krzysztofa Żyngiela
Foyer Filharmonii
Krzysztof Żyngiel ps.Animus, artysta malarz pochodzenia polsko-

litewskiego, urodził się w 1982 roku w Częstochowie. Zwycięzca licznych konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. W 2005 ukończył Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie z tytułem magister sztuki artysta plastyk. Dyplom obronił z wyróżnieniem. Od wielu lat bierze udział w licznych wystawach w kraju i za granicą. Prezentował swoją twórczość obok innych polskich malarzy na wystawie Metamorfozy. Prace ponad 60 artystów pochodziły z kolekcji prywatnej Państwa Krużyckich. W 2009 uznany został za jednego z 13 najpopularniejszych malarzy polskich młodego pokolenia. W 2017 otrzymał nominację od Mondial Art Academia na jej ambasadora w Polsce. Jednocześnie w 2017 roku Mondial Art Academia wydała album malarstwa światowego, gdzie zamieściła jego dwie prace. Przyznała mu również srebrny medal w międzynarodowym konkursie surrealistów. W 2018 roku malarz wstąpił do ZPAP oraz zaczął używać pseudonimu Animus.

Wystawę można oglądać do 12.05.2019 podczas imprez odbywających się w Filharmonii.

 

12.04.2019, godz. 19.00 Koncert pasyjny
Sala koncertowa Wystąpią:

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej
Chór Filharmonii Cz
ęstochowskiej Collegium Cantorum

Natalia Kiczyńska – sopran
Ma
łgorzata Ciężka-Kątnik – sopran
Bianka Maxim – alt, Aleksandra Michniewicz – alt,
Łukasz Wilda – tenor, Paweł Zdebski – tenor,

Michał Pytlewski – bas, Maciej Adamczyk – bas
Andrzej Kosendiak – dyrygent
Janusz Siadlak - przygotowanie chóru
Paulina Kula - prowadzenie koncertu
W programie: Jan Sebastian Bach - Die Kunst der Fuge BWV 1080 (fragmenty; instrumentacja Andrzej Kosendiak)
James MacMillan - Siedem ostatnich s
łów Chrystusa na Krzyżu - kantata na chór i smyczki

 

13.04.2019, godz. 16.00, 19.00 Spektakle premierowe „Żona potrzebna od zaraz”
Sala koncertowa W obsadzie: Klaudia Halejcio, Weronika Książkiewicz, Maria

Pakulnis, Magdalena Wójcik, Przemysław Sadowski, Marcin Troński.

Organizator: Agencja NOVAKKA

 

15.04.2018, godz. 17.30 Wręczenie Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy

Sala koncertowa w dziedzinie Ochrony Zdrowia

W częsci artystycznej: Muzyczne twarze Jacka Kawalca
Organizator: Wydzia
ł Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowa

 

26.04.2019, godz. 19.30 Koncert przy świecach
Ko
ściół Rektoracki, Al. NMP 56 Wystąpią:

Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej

Adam Klocek – dyrygent

Wojciech Pompka – obój

ks. Mikołaj Węgrzyn - słowo o muzyce
W programie:
P. Czajkowski – Serenada C-dur op. 48
G. F. Haendel – „Rinaldo” Aria „Laschia ch’io pianga”
A. Piazzolla – Oblivion
A. Dvořak – Serenada E-dur op. 22

 


Filharmonia zastrzega sobie prawo zmian repertuaru. Bliższych informacji udziela Impresariat Filharmonii tel.: +48 34 324 18 54

Kasa biletowa Filharmonii, ul. Wilsona 16 tel.: 795 451 438 czynna poniedziałek - piątek 9.00 - 19.00
Zapraszamy do rezerwacji i zakupu biletów on line
www.filharmonia.com.pl